Om Glacio

Glacio er Norges ledende tilbyder av fryselager, innfrysing og tining. Vi er kjent for å levere tjenester av høy kvalitet og bransjens beste service. Hos oss får kundene løst sine behov for lagertjenester og transport av temperaturregulert gods. Vi har fryselager, kjølelager og superkjøl-lager. Vi har stor kapasitet og løser oppdrag for store og små bedrifter.

BESKRIVELSER

_MG_8920-min

Aktuelt

Aktuelle saker og pressemeldinger fra Glacio.
Les mer
_MG_8905

Videopresentasjon

Se hvordan Glacio opererer og hvilke tjenester vi tilbyr.
Les mer
_MG_8823-min

Historien

Siden etableringen i 2004 har Glacio etablert seg som en betydelig aktør i markedet for frossent gods.
Les mer
_MG_8852-min

Visjon, verdier og mål

Glacio har som målsetning å være landets foretrukne leverandør av tjenester innen fryselager, innfrysing og termotransport
Les mer
_MG_9018-min

Ledige stillinger

En oversikt over våre ledige stillinger.
Les mer
_MG_8923-min

Mattrygghet og kvalitet

Glacios driftsrutiner og systemer sørger for at vi ivaretar alle krav til matvaretrygghet og dokumentasjon.
Les mer
_MG_9429-min

Miljø og samfunnsansvar

Glacio er overbevist om at Helse, Miljø og Sikkerhet, samt samfunnsansvar er viktig for selskapets kunder og ansatte, men også for vårt eget omdømme, utvikling og lønnsomhet.
Les mer
_MG_9502_2-min

Eiere og nettverk

Glacio-konsernet i er med i Constellation Cold Logistics-nettverket, og er eiet av Arcus Infrastructure Partners.
Les mer
glacio_KS-transport-biler

Våre kunder

Les tilbakemeldinger fra noen av våre kunder.
Les mer
_TK_1231

Kontorplass

Leie av kontorplass Borg Havnevei 12, Borg Havn Fredrikstad
Les mer
 mg 9502 2-min

Redegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger

Les mer